เน็กซ์

 

18 ซอยโชคชัย 4 ซอย 59 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เน็กซ์ เป็นชื่อทางการตลาดภายใต้ บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด
เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0105565020211
ใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ ว.00003/2566
ประกันภัยโดรน ขึ้นทะเบียนกสทช ชึ้นทะเบียนกรมการบิน
Power By Krapaotang Co.Ltd

 

18 ซอยโชคชัย 4 ซอย 59 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230